Açık Öğretim Sosyoloji

 Açıköğretim Sosyoloji Dersleri İle İlgili Ders Materyalleri Yakında Eklenecektir.

I. Yarıyıl

 • Sosyolojiye Giriş
 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
 • Türkiye’nin Siyasal Gelişmesi
 • İktisada Giriş
 • Sosyal Politika
 • Temel Bilgi Teknolojileri I

 2. Yarıyıl

 • Birey ve Davranış
 • Etik
 • İnsan ve Toplum
 • Kültür Tarihi
 • Sembolik Mantık
 • Temel Bilgi Teknolojileri II
 • Türk Siyasal Hayatı

 3. Yarıyıl

 • Antropoloji
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
 • Felsefe
 • İstatistik
 • Klâsik Sosyoloji Tarihi
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyal Psikoloji I
 • Toplumsal Değişme Kuramları

  4. Yarıyıl

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
 • Bilim Felsefesi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Kamu Yönetimi
 • Modern Sosyoloji Tarihi
 • Sosyal Psikoloji II

 5. Yarıyıl

 • Aile Sosyolojisi
 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları
 • Ekonomi Sosyolojisi
 • İngilizce I
 • Kültür Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
 • Yeni Toplumsal Hareketler

 6. Yarıyıl

 • Endüstri Sosyolojisi
 • İngilizce II
 • Kent Sosyolojisi
 • Mantığın Gelişimi
 • Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

 7. Yarıyıl

 • Çevre Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • İletişim Sosyolojisi
 • İngilizce III
 • Türk Dili I
 • Türkiye’de Sosyoloji
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 8. Yarıyıl

 • Din ve Toplum
 • İngilizce IV
 • Klasik Mantık
 • Medya Sosyolojisi
 • Suç Sosyolojisi
 • Türk Dili II
 • Türk Sosyologları

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply