Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları İndir – Antropoloji

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Dersleri- Antropoloji (İndirmek İçin Linke Tıklayınız)

 1. Antropolojinin Tanımı

 2. Antropolojinin Yaklaşımı ve İlkeleri

– Bütüncülük

– Evrensellik

– Uyarlanma

– Bütünleşme

– Kültürel Görecelilik (Rölativizm)

– Karşılaştırmacılık

 3. Antropolojinin Alanları

·Sosyal-Kültürel Antropoloji

·Biyolojik Antropoloji

– Primatoloji

– Paleoantropoloji (İnsan Paleontolojisi)

– Biyoarkeoloji

– Fiziksel Antropoloji

– Adli Antropoloji

– Popülasyon Genetiği

·Arkeoloji

·Dil Antropolojisi (Linguistik)

·Etnoloji

 4. Antropolojinin Amacı

– Batı Dışı Paradigmaya Bakmak

– Kültürel Çeşitliliği İçeriden Analiz Etmek

 5. Antropolojinin Yöntemi

·Hermeneutik (Yorumlamacılık)

·Katılımlı Gözlem

– Emik Yaklaşım

– Etik Yaklaşım

·Yeni (Hikâyeci) Etnografya

·Kültür Aşırı Çalışma

 6. Kültür

 7. Kültürün Özellikleri

Hem Evrensel Hem de Özeldir

Kapsayıcıdır

Toplumsaldır

Bir Soyutlamadır

Tarihseldir ve Süreklilik İçinde Bir Olgudur, Dinamiktir, Değişmeye Tâbidir

Öğrenilir

İhtiyaçları Giderici ve Doyum Sağlamaya Yönelik Bir Yapıdır

Bir Bütündür ve Bütünleştiricidir

Sembolik Bir Sistemidir

Hem Maddî Hem Manevî Yönü Vardır ve Bu İki Öğe Arasında Karşılıklı Bir Etkileşim Mevcuttur

Doğal ve Toplumsal Dünya İle Aramızdaki Çevirmendir

Doğaya El Koyar

– Bir İdealler Sistemidir

Bir Uyarlanma Tarzıdır

Hem Uyarlayıcı Hem de Uyum Bozucudur

 8. Kültürel Süreçler

– Kültürleme

– Kültürel Yayılma

– Kültürleşme

– Kültür Yozlaşması

– Kültürlenme

– Kültür Şoku

– Zorla-Kültürlenme

– Kültürel Özümseme

– Kültürel Değişme veya Kültür Değişmesi

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply